top of page

BERNARD FRAN NOLIC​

 

NASTAVAK S PRAVILA PRIVATNOSTI

Informacije za potrošače u Connecticutu

Ovaj odjeljak integrira i nadopunjuje informacije sadržane u ostatku politike o privatnosti, a pružaju ga tvrtke koje vode ovu aplikaciju i, ako je to slučaj, njegov nadređeni član, podružnice i pridružena društva (za potrebe ovog odjeljka zajednički se nazivaju „mi”, „mi”, „naši”).

Ovaj odjeljak odnosi se na sve korisnike (korisnici se nazivaju u nastavku, jednostavno kao „vi”, „vaš”, „vaše”), koji su potrošači s prebivalištem u državi Connecticut, prema „Zakonu koji se odnosi na privatnost osobnih podataka i internetsko nadgledanje ” (poznat i kao „Zakon o privatnosti podataka u Connecticutu” ili „CTDPA”), i zaa takve potrošače, on zamjenjuje sve druge eventualno različite ili suprotne odredbe sadržane u politici privatnosti.

Ovaj dio dokumenta koristi izraz „osobni podaci” kako je definirano u CTDPA.

Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

U ovom smo odjeljku saželi kategorije osobnih podataka koje smo obradili i svrhe istih. O tim aktivnostima možete detaljno pročitati u odjeljku „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” u ovom dokumentu.

 

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo

Prikupili smo sljedeće kategorije osobnih podataka: identifikatore, internetske podatke i podatke o geolokaciji.

Ne prikupljamo osjetljive osobne podatke.

Nećemo prikupljati dodatne kategorije osobnih podataka bez da vas obavijestimo.

Zašto obrađujemo vaše osobne podatke

Da biste saznali zašto obrađujemo vaše osobne podatke, možete pročitati odjeljke pod naslovom „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” i „Svrha obrade” u ovom dokumentu.

Nećemo obraditi vaše podatke u neočekivane svrhe ili u svrhu nespojive s izvorno objavljenim svrhama, bez vašeg pristanka.
Možete slobodno dati, negirati ili povući takvu suglasnost u bilo kojem trenutku putem kontakt podataka navedenih u ovom dokumentu.

Kako koristimo podatke koje prikupljamo: dijeljenje vaših osobnih podataka s trećim stranama

Mi dijelimo vaše osobne podatke trećim stranama koje su detaljno navedene u odjeljku pod naslovom „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” u ovom dokumentu. Te su treće strane grupirane i kategorizirane u skladu s različitim svrhama obrade.
U naše svrhe, riječ „treća strana” znači „fizičku osobu, javnu vlast, agenciju ili tijelo osim potrošača, kontrolora, procesora (obrađivača) ili podružnice procesora (obrađivača) ili kontrolora” kako je definirano u CTDPA.

Prodaja vaših osobnih podataka

Kao što je navedeno u odjeljku „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” u ovom dokumentu, naša upotreba vaših osobnih podataka može se smatrati prodajom u okviru CTDPA.

Za naše svrhe, riječ „prodaja”, „prodavati” ili „prodano” znači „razmjena osobnih podataka za novčane ili druge vrijednosti razmatranja kontrolora trećoj strani” kako je definirano u CTDPA.

 

Molimo imajte na umu da prema CTDPA, otkrivanje osobnih podataka procesoru koji obrađuje osobne podatke u ime kontrolora ne predstavlja prodaju. Pored toga, mogu se primijeniti i druge specifične iznimke navedene u CTDPA, poput, ali ne ograničavajući se na, objavljivanje osobnih podataka trećoj strani za pružanje proizvoda ili usluge koju ste zatražili.

Vaše pravo na odustajanje od prodaje osobnih podataka i kako ga možete ostvariti

Imate pravo odustati od prodaje vaših osobnih podataka. To znači da ćemo se uvijek pridržavati vašeg zahtjeva kad god tražite da prestanemo prodavati vaše podatke.

Da biste u potpunosti ostvarili svoje pravo na odustajanje, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku putem kontakt podataka navedenim u ovom dokumentu.

Za pojednostavljenu metodu odustajanja možete koristiti i poveznicu izbora privatnosti na ovoj aplikaciji.

Koristimo sve osobne podatke prikupljene od vas u vezi s podnošenjem zahtjeva za odustajanje isključivo u svrhu poštivanja zahtjeva.

Obrada vaših osobnih podataka za ciljano oglašavanje

 

Kao što je navedeno u odjeljku „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” u ovom dokumentu, vaše osobne podatke možemo koristiti u ciljane svrhe oglašavanja.

U naše svrhe, riječ „ciljano oglašavanje” znači „prikazivanje oglasa potrošaču gdje je oglas odabran na temelju osobnih podataka dobivenih ili zaključenih s vremenom iz aktivnosti potrošača na web-stranicama koje nisu povezane, aplikacijama ili internetskih usluga za predviđanje potrošačevih preferencija ili interesa” kako je definirano u CTDPA.

Molimo imajte na umu da prema CTDPA, ciljano oglašavanje ne uključuje: „oglase na temelju aktivnosti unutar kontrolorovih web-stranica ili internetskih aplikacija; oglase na temelju konteksta trenutnog upita za pretraživanje potrošača, posjetu web-stranici ili internetskoj aplikaciji; oglase usmjerene na potrošača kao odgovor na zahtjev potrošača za informacijama ili povratnim informacijama; ili obradu osobnih podataka isključivo za mjerenje ili izvještavanje o učestalosti oglašavanja, performanse ili dosega”.

Vaše pravo na odustajanje od prodaje osobnih podataka i kako ga možete ostvariti

Imate pravo odustati od prodaje vaših osobnih podataka. To znači da ćemo se uvijek pridržavati vašeg zahtjeva kad god tražite da prestanemo prodavati vaše podatke.

Da biste u potpunosti ostvarili svoje pravo na odustajanje, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku putem kontakt podataka navedenim u ovom dokumentu.

Za pojednostavljenu metodu odustajanja možete koristiti i poveznicu izbora privatnosti na ovoj aplikaciji.

Koristimo sve osobne podatke prikupljene od vas u vezi s podnošenjem zahtjeva za odustajanje isključivo u svrhu poštivanja zahtjeva.

Univerzalni mehanizam za odustajanje: Globalna kontrola privatnosti

Ako želite podnijeti zahtjeve za odustajanje od prodaje osobnih podataka ili ciljanog oglašavanja putem globalne kontrole privatnosti omogućene za korisnike, poput Globalne kontrole privatnosti („GPC”), to možete slobodno učiniti i mi ćemo se pridržavati takvog zahtjeva. GPC se sastoji od postavke ili proširenja u pregledniku ili mobilnom uređaju i djeluje kao mehanizam koji web-stranice mogu koristiti kako bi naznačili da podržavaju GPC signal. Ako želite koristiti GPC, možete ga preuzeti i omogućiti putem preglednika ili proširenja preglednika. Više informacija o preuzimanju GPC -a dostupno je ovdje.

Vaša prava na privatnost prema Zakonu o privatnosti podataka u Connecticutu i kako ih ostvariti

Možete iskoristiti određena prava u vezi s vašim podacima koje smo obradili. Konkretno, imate pravo učiniti sljedeće:
•    pristupiti osobnim podacima. Imate pravo tražiti da potvrdimo obrađujemo li vaše osobne podatke ili ne. Također imate pravo pristupiti takvim osobnim podacima.
•    ispraviti netočne osobne podatke. Imate pravo tražiti da ispravimo sve netočne osobne podatke koje održavamo o vama, uzimajući u obzir prirodu osobnih podataka i svrhe obrade osobnih podataka.

•    zatražiti brisanje vaših osobnih podataka. Imate pravo tražiti da izbrišemo bilo koje od vaših osobnih podataka.

•    dobiti kopiju svojih osobnih podataka. Dat ćemo vaše osobne podatke u prijenosnom i upotrebljivom formatu koji vam omogućuje laki prijenos podataka na drugi entitet - pod uvjetom da je to tehnički izvedivo.

•    odustati od obrade vaših osobnih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja, prodaje osobnih podataka ili profiliranja u postizanju odluka koje daju pravne ili slično značajne učinke koje se tiču vas.

U svakom slučaju, nećemo povećati troškove ili smanjiti dostupnost proizvoda ili usluge, temeljenih isključivo na ostvarivanju bilo kojeg od vaših prava i nepovezanim s izvedivošću ili vrijednošću usluge. Međutim, umjeri u kojoj to dopušta zakon, možemo vam ponuditi drukčiju cijenu, stopu, razinu, kvalitetu ili odabir robe ili usluga, uključujući ponudu robe ili usluga bez naknade, ako je naša ponuda povezana s vašim dobrovoljnim sudjelovanjem u bona fide programu vjernosti, nagradama, premium značajkama, popustima ili programu klupske kartice.

Kako ostvariti svoja prava

Da biste iskoristili gore opisana prava, morate nam poslati svoj provjerljivi zahtjev kontaktirajući nas putem detalja u ovom dokumentu.

Da bismo odgovorili na vaš zahtjev, potrebno je da znamo tko ste i koje pravo želite vježbati.

Nećemo odgovoriti na bilo koji zahtjev ako nismo u mogućnosti provjeriti vaš identitet koristeći komercijalno razumne napore i stoga potvrditi da se osobni podaci u našem posjedu zapravo odnose na vas. U takvim slučajevima možemo zatražiti od vas dodatne informacije koje su razumno potrebne za autentifikaciju vas i vašeg zahtjeva.

Podnašanje provjerljivog zahtjeva za potrošače ne zahtijeva da stvorite račun kod nas. Međutim, možda ćemo zahtijevati da koristite svoj postojeći račun. Koristit ćemo sve osobne podatke prikupljene od vas u vezi s vašim zahtjevom isključivo u svrhu provjere autentičnosti, bez daljnjeg otkrivanja osobnih podataka, zadržavajući ih duže nego što je potrebno u svrhu provjere autentičnosti ili ih koristiti u druge svrhe.

Ako ste punoljetna osoba, možete podnijeti zahtjev za provjeru uime djeteta pod vašim roditeljskim autoritetom.

Kako i kada se očekuje da obrađujemo vaš zahtjev

Odgovorit ćemo na vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja, ali u svim slučajevima i najkasnije u roku od 45 dana od primitka. Ako trebamo više vremena, objasnit ćemo vam razloge zašto i koliko nam treba još vremena. S tim u svezi, imajte na umu da nam može biti potrebno do 90 dana da ispunimo vaš zahtjev.

Trebamo li odbiti vaš zahtjev, objasnit ćemo vam razloge koji stoje iza našeg uskraćivanja bez nepotrebnog odgađanja, ali u svim slučajevima i najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva. Vaše je pravo žalbe na takvu odluku podnošenjem zahtjeva putem detalja navedenih u ovom dokumentu. U roku od 45 dana od primitka žalbe, pismeno ćemo vas obavijestiti o bilo kojoj akciji poduzetoj ili ne poduzetoj kao odgovor na žalbu, uključujući pismeno objašnjenje razloga za tu odluku. Ako je žalba odbijena, možete se obratiti glavnom odvjetniku kako biste podnijeli žalbu.

Ne naplaćujemo naknadu da odgovorimo na vaš zahtjev, za do jednog zahtjeva godišnje.

Informacije za potrošače u Utahu

Ovaj odjeljak integrira i nadopunjuje informacije sadržane u ostatku politike o privatnosti, a pružaju ga tvrtke koje vode ovu aplikaciju i, ako je to slučaj, njegov nadređeni član, podružnice i pridružena društva (za potrebe ovog odjeljka zajednički se nazivaju „mi”, „mi”, „naši”).

 

Ovaj odjeljak odnosi se na sve korisnike (korisnici se nazivaju u nastavku, jednostavno kao „vi”, „vaš”, „vaše”), koji su potrošači s prebivalištem u državi Utah, prema „Zakonu o privatnosti potrošača” („UCPA”), i zaa takve potrošače, on zamjenjuje sve druge eventualno različite ili suprotne odredbe sadržane u politici privatnosti.

 

Ovaj dio dokumenta koristi izraz „osobni podaci” kako je definirano u UCPA.

Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

U ovom smo odjeljku saželi kategorije osobnih podataka koje smo obradili i svrhe istih. O tim aktivnostima možete detaljno pročitati u odjeljku „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” u ovom dokumentu.

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo

Prikupili smo sljedeće kategorije osobnih podataka: identifikatore, internetske podatke i podatke o geolokaciji.

Ne prikupljamo osjetljive podatke.

Nećemo prikupljati dodatne kategorije osobnih podataka bez da vas obavijestimo.

Zašto obrađujemo vaše osobne podatke

Da biste saznali zašto obrađujemo vaše osobne podatke, možete pročitati odjeljke pod naslovom „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” i „Svrha obrade” u ovom dokumentu.


Kako koristimo podatke koje prikupljamo: dijeljenje vaših osobnih podataka s trećim stranama 

Mi dijelimo vaše osobne podatke trećim stranama koje su detaljno navedene u odjeljku pod naslovom „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” u ovom dokumentu. Te su treće strane grupirane i kategorizirane u skladu s različitim svrhama obrade.
U naše svrhe, riječ „treća strana” znači „fizičku osobu, javnu vlast, agenciju ili tijelo osim potrošača, kontrolora, procesora (obrađivača) ili podružnice procesora (obrađivača) ili kontrolora” kako je definirano u UCPA.

Prodaja vaših osobnih podataka

 

Kao što je navedeno u odjeljku „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” u ovom dokumentu, naša upotreba vaših osobnih podataka može se smatrati prodajom u okviru UCPA.

Za naše svrhe, riječ „prodaja”, „prodavati” ili „prodano” znači „razmjena osobnih podataka za novčane ili druge vrijednosti razmatranja kontrolora trećoj strani” kako je definirano u UCPA.

Molimo imajte na umu da prema UCPA, otkrivanje osobnih podataka procesoru koji obrađuje osobne podatke u ime kontrolora ne predstavlja prodaju. Pored toga, mogu se primijeniti i druge specifične iznimke navedene u UCPA, poput, ali ne ograničavajući se na, objavljivanje osobnih podataka trećoj strani za pružanje proizvoda ili usluge koju ste zatražili.

Vaše pravo na odustajanje od prodaje osobnih podataka i kako ga možete ostvariti

 

Imate pravo odustati od prodaje vaših osobnih podataka. To znači da ćemo se uvijek pridržavati vašeg zahtjeva kad god tražite da prestanemo prodavati vaše podatke.

 

Da biste u potpunosti ostvarili svoje pravo na odustajanje, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku putem kontakt podataka navedenim u ovom dokumentu.

Za pojednostavljenu metodu odustajanja možete koristiti i poveznicu izbora privatnosti na ovoj aplikaciji.

Koristimo sve osobne podatke prikupljene od vas u vezi s podnošenjem zahtjeva za odustajanje isključivo u svrhu poštivanja zahtjeva.

Obrada vaših osobnih podataka za ciljano oglašavanje

Kao što je navedeno u odjeljku „Detaljne informacije o obradi osobnih podataka” u ovom dokumentu, vaše osobne podatke možemo koristiti u ciljane svrhe oglašavanja.

U naše svrhe, riječ „ciljano oglašavanje” znači „prikazivanje oglasa potrošaču gdje je oglas odabran na temelju osobnih podataka dobivenih ili zaključenih s vremenom iz aktivnosti potrošača na web-stranicama koje nisu povezane, aplikacijama ili internetskih usluga za predviđanje potrošačevih preferencija ili interesa” kako je definirano u UCPA.

Molimo imajte na umu da prema UCPA, ciljano oglašavanje ne uključuje: „oglase na temelju aktivnosti unutar kontrolorovih web-stranica ili internetskih aplikacija ili bilo kojih povezanih web-stranica ili internetskih aplikacija; oglase na temelju konteksta trenutnog upita za pretraživanje potrošača, posjetu web-stranici ili internetskoj aplikaciji; oglase usmjerene na potrošača kao odgovor na zahtjev potrošača za informacijama ili povratnim informacijama; ili obradu osobnih podataka isključivo za mjerenje ili izvještavanje o performansi, dosega ili učestalosti oglašavanja”.

 

Vaše pravo na odustajanje od prodaje osobnih podataka i kako ga možete ostvariti

Imate pravo odustati od prodaje vaših osobnih podataka. To znači da ćemo se uvijek pridržavati vašeg zahtjeva kad god tražite da prestanemo prodavati vaše podatke.

Da biste u potpunosti ostvarili svoje pravo na odustajanje, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku putem kontakt podataka navedenim u ovom dokumentu.

Za pojednostavljenu metodu odustajanja možete koristiti i poveznicu izbora privatnosti na ovoj aplikaciji.

Koristimo sve osobne podatke prikupljene od vas u vezi s podnošenjem zahtjeva za odustajanje isključivo u svrhu poštivanja zahtjeva.

Vaša prava na privatnost prema Zakonu o privatnosti potrošača i kako ih ostvariti

Možete iskoristiti određena prava u vezi s vašim podacima koje smo obradili. Konkretno, imate pravo učiniti sljedeće:
•    pristupiti osobnim podacima. Imate pravo tražiti da potvrdimo obrađujemo li vaše osobne podatke ili ne. Također imate pravo pristupiti takvim osobnim podacima.
•    zatražiti brisanje vaših osobnih podataka. Imate pravo tražiti da izbrišemo bilo koje od vaših osobnih podataka.
•    dobiti kopiju svojih osobnih podataka. Dat ćemo vaše osobne podatke u prijenosnom i upotrebljivom formatu koji vam omogućuje laki prijenos podataka na drugi entitet - pod uvjetom da je to tehnički izvedivo.

•    odustati od obrade vaših osobnih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja ili prodaje osobnih podataka.

U svakom slučaju, nećemo povećati troškove ili smanjiti dostupnost proizvoda ili usluge, temeljenih isključivo na ostvarivanju bilo kojeg od vaših prava i nepovezanim s izvedivošću ili vrijednošću usluge. Međutim, umjeri u kojoj to dopušta zakon, možemo vam ponuditi drukčiju cijenu, stopu, razinu, kvalitetu ili odabir robe ili usluga, uključujući ponudu robe ili usluga bez naknade, ako je naša ponuda povezana s vašim dobrovoljnim sudjelovanjem u bona fide programu vjernosti, nagradama, premium značajkama, popustima ili programu klupske kartice.

Kako ostvariti svoja prava

Da biste iskoristili gore opisana prava, morate nam poslati svoj provjerljivi zahtjev kontaktirajući nas putem detalja u ovom dokumentu.

Da bismo odgovorili na vaš zahtjev, potrebno je da znamo tko ste i koje pravo želite vježbati.

Nećemo odgovoriti na bilo koji zahtjev ako nismo u mogućnosti provjeriti vaš identitet koristeći komercijalno razumne napore i stoga potvrditi da se osobni podaci u našem posjedu zapravo odnose na vas. U takvim slučajevima možemo zatražiti od vas dodatne informacije koje su razumno potrebne za autentifikaciju vas i vašeg zahtjeva.

 

Ako ste punoljetna osoba, možete podnijeti zahtjev za provjeru uime djeteta pod vašim roditeljskim autoritetom.

Kako i kada se očekuje da obrađujemo vaš zahtjev

Odgovorit ćemo na vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja, ali u svim slučajevima i najkasnije u roku od 45 dana od primitka. Ako trebamo više vremena, objasnit ćemo vam razloge zašto i koliko nam treba još vremena. S tim u svezi, imajte na umu da nam može biti potrebno do 90 dana da ispunimo vaš zahtjev.

Trebamo li odbiti vaš zahtjev, objasnit ćemo vam razloge koji stoje iza našeg uskraćivanja bez nepotrebnog odgađanja, ali u svim slučajevima i najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva.

Ne naplaćujemo naknadu da odgovorimo na vaš zahtjev, za do jednog zahtjeva godišnje.

Definicije i zakonske reference


Osobni podaci (ili podaci)

Sve informacije koje izravno, neizravno ili u vezi s drugim informacijama - uključujući osobni identifikacijski broj - omogućuju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.


Podaci o korištenju

Informacije prikupljene automatski putem ove aplikacije (ili usluge trećih strana koje se koriste u ovoj aplikaciji), što može uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koje koriste korisnici koji se služe ovom aplikacijom, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vrijeme zahtjeva, način korištenja za slanje zahtjeva poslužitelju, veličina zaprimljene datoteke u odgovoru, numerički kod koji pokazuje status poslužiteljeva odgovora (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operacijskog sustava koje koristi korisnik, različite vremenske detalje po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar aplikacije i pojedinosti o putu koji slijedi unutar aplikacije s posebnim osvrtom na slijed posjećenih stranica i druge parametre o operacijskom sustavu uređaja i / ili korisničkom informatičkom okruženju.
 

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu prijavu i koji se, ako nije drukčije navedeno, podudara s predmetom podataka.
 

Predmet podataka

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.


Obrađivač podataka (ili Obrađivač)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovom pravilu privatnosti.


Kontrolor podataka (ili vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i uporabu ove aplikacije. Kontrolor podataka, osim ako nije drukčije navedeno, jest vlasnik ove aplikacije.


Ova aplikacija

Sredstva kojima se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Usluga

Usluga koju pruža ova aplikacija kao što je opisano u relativnim uvjetima (ako je dostupno) i na ovoj web lokaciji / aplikaciji.


Europska unija (ili EU)

Ako nije drukčije navedeno, sve reference Europskoj uniji u okviru ovog dokumenta uključuju sve trenutne članice Europske unije i Europski gospodarski prostor.


Kolačić

Kolačići su tragači koji se sastoje od malih skupova podataka pohranjenih u korisnikovom pregledniku.

Tragač

Tragač označava bilo koju tehnologiju - npr. kolačiće, jedinstvene identifikatore, web-svjetionike, ugrađene skripte, e-oznake i otiske prstiju - koja omogućuje praćenje korisnika, primjerice pristupanjem ili pohranjivanjem podataka na uređaju korisnika.


Pravne informacije

Ova izjava o zaštiti privatnosti pripremljena je na temelju odredbi višestrukih zakona, uključujući i čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Ovo se pravilo privatnosti odnosi isključivo na ovu aplikaciju, ako u ovom dokumentu nije navedeno drukčije.

Zadnje ažuriranje: 18. srpnja 2023.
iubenda je poslužitelj ovog sadržaja i prikuplja samo osobne podatke koji su strogo potrebni za njegovo pružanje

bottom of page